Tr. Lie 24th, 2024

Frame 31.jpg

Tarptautinei Ukrainos mokyklai trejiems metams perduodamos Vilniaus kolegijos patalpos, kuriose ši mokykla dabar ir veikia. Mokyklai nereikės mokėti už patalpų nuomą, ji įsipareigoja susimokėti mokesčius už patalpų išlaikymą. Tokiam sprendimui šiandien pritarė Vyriausybė.

Privačiai Tarptautinei Ukrainos mokyklai mokomojo-laboratorinio korpuso patalpos perduodamos pagal panaudos sutartį. Šiose patalpose veiks pradinė mokykla, mokysis vyresnių klasių mokiniai, priešmokyklinio amžiaus vaikai. Taip pat veiks vaikų dienos priežiūros centras, bus rengiamos vaikų poilsio stovyklos, ukrainiečių vaikai mokysis kalbų, lavins šnekamosios kalbos įgūdžius, bus organizuojamas rekreacinis, kultūrinis švietimas, vaikams siūloma sportinė, kūrybinė, meninė, veikla.

Sutikimą dirbti pagal Ukrainos švietimo programą Tarptautinei Ukrainos mokyklai švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pasirašė praėjusį penktadienį, kai buvo pateikti visi reikalingi dokumentai. Sutikimas bus papildytas, kai šios mokyklos Klaipėdos padalinys pateiks Higienos pasą, kurį išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Ministrei pasirašius sutikimą Ukrainos tarptautinei mokyklai Vilniuje dirbti pagal Ukrainos švietimo programą, mokykla gaus klasės krepšelio lėšas, kurias galima naudoti ugdymo reikalams.

Mokykla įsipareigoja neteikti paslaugų, kurias teikia privatūs subjektai, ir nevykdyti ūkinės komercinės veiklos. Taip pat mokykla įsipareigoja tinkamai naudoti patalpas ir mokėti reikiamus mokesčius joms išlaikyti.

Mokyklos abiejuose padaliniuose registruoti  1165 mokiniai, iš jų Vilniuje – 756.